!! Upozornění !!

Vzhledem k platným opatřením se veškerá utkání do 15.ledna 2021 (ČR) a 31.ledna 2021 (Praha) RUŠÍ.

Tréninky ve vnitřních prostorách jsou od pátku 18.prosince 2020 opět pozastavené.

Venku mohou trénovat skupiny maximálně o 2 lidech.

nabor